Arctic Paper S.A., Q2/H1 2020: Wzmocniona pozycja na rynku dotkniętym pandemią

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za II kw. wyniosły 616,0 mln PLN (139,5 mln EUR1).
  • Zysk EBITDA w II kw. wyniósł 48,0 mln PLN (10,9 mln EUR1).
  • Zysk EBIT w II kw. wyniósł 24,2 mln PLN (5,5 mln EUR1), a zysk netto 10,8 mln PLN (2,4 mln EUR1).
  • Zysk EBIT w I połowie osiągnął poziom 103,9 mln PLN (23,5 mln EUR1), a zysk netto 73,1 mln PLN (16,55 mln EUR1).
  • Połączenie dobrych wyników w segmencie papieru i stabilnych w segmencie celulozy umacnia pozycję finansową Grupy w wymagających czasach.
  • Grupa utrzymała stabilną płynność. Wskaźnik dług netto/EBITDA osiągnął poziom 0,83 (wobec 1,06 rokwcześniej).
  • Pandemia negatywnie wpłynęła na wolumen sprzedaży Grupy, przy czym segment papieru, w przypadku którego spadek wyniósł 25 procent, poradził sobie stosunkowo lepiej niż europejski rynek papieru graficznego, który odnotował ponad 30% spadek popytu.
  • Papiernia w Munkedal jako pierwsza na świecie otrzymała certyfikat Cradle to Cradle™; włączając się tym samym w model gospodarki o obiegu zamkniętym.

„Dzięki wdrożonym działaniom ograniczyliśmy negatywny wpływ pandemii na wyniki Grupy; mimo to nie byliśmy w stanie w pełni zrównoważyć spadków.”
Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (list Prezesa Zarządu na stronie 2)

Pobierz Komunikat Prasowy

środa, 19 sie, 2020