Arctic Paper S.A. po Q4 2019 – wstępne wyniki finansowe*: Jeden z najlepszych wyników rocznych w historii Grupy dzięki zdecydowanej poprawie w segmencie papieru Stabilny rozwój i większa odporność na cykliczność dzięki połączeniu segmentów papieru i celu

Przychody ze sprzedaży w IV kwartale wyniosły 739,7 mln PLN (172,1 mln EUR1).
EBITDA w IV kwartale wyniosła 34,9 mln PLN (8,1 mln EUR1), a EBIT 13,2 mln PLN (3,1 mln EUR1).
W całym 2019 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 3117,1 mln PLN (725,1 mln EUR1).• EBITDA za 2019 rok wyniosła 278,0 mln PLN (64,7 mln EUR1), a EBIT za 2019 rok 191,4 mln PLN (44,5 mln EUR1).
Zrealizowano projekt zwiększania mocy produkcyjnych w papierni w Kostrzynie.
Wykorzystanie mocy produkcyjnych w segmencie papieru w 2019 r. wyniosło 94 proc. 
Osiągnięto nowy roczny rekord sprzedaży papieru specjalistycznego i premium.
Pilotażowy projekt dotyczący papieru dla branży opakowaniowej zakończył się sukcesem i będzie kontynuowany w 2020 r. 
Realizacja Programu Poprawy Rentowności zgodnie z założeniami.
Zarząd zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,20 PLN na akcję.

*Pełny zaudytowany raport za rok 2019 zostanie opublikowany 26 marca br.

Pobierz Komunikat Prasowy

czwartek, 27 lut, 2020