Arctic Paper podpisał umowę dotyczącą nowego, pięcioletniego finansowania

W pierwszym kwartale 2021 r. Arctic Paper zrefinansował swoją działalność w segmencie papieru. Oznacza to, że dotychczasowe zadłużenie z tytułu obligacji oraz inne kredyty zostają zastąpione pożyczkami i kredytami o łącznej wartości 300 mln zł udzielonymi przez konsorcjum pod przewodnictwem Santander.

– To długoterminowe rozwiązanie w zakresie finansowania Arctic Paper, które na warunkach rynkowych pokrywa nasze potrzeby finansowe na najbliższe pięć lat - mówi Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

Umowa z trzema bankami: Santander, BNP Paribas i Pekao obejmuje pięcioletni kredyt w wysokości 150 mln zł oprocentowany w wysokości EURIBOR/WIBOR plus 1,8 proc., pięcioletni kredyt odnawialny w wysokości 150 mln zł oprocentowany EURIBOR plus 1,6 proc. i faktoring do kwoty 80 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat warunków finansowania: https://www.arcticpaper.com/pl/Start/INWESTOR1/Cision-reports-poland/

Pobierz Komunikat Prasowy

piątek, 2 kwi, 2021