GRUPA ARCTIC PAPER NOTUJE KORZYSTNE WYNIKI ZA III KW. I NARASTAJĄCO ZA TRZY KWARTAŁY
2014 R.

Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper za III kw. 2014 r. są kontynuacją rezultatów osiągniętych w pierwszym półroczu: zysk netto wyniósł 34,4 mln PLN, wynik EBITDA sięgnął 82,6 mln PLN, a przychody ze sprzedaży: 785,2 mln PLN.
Od początku roku Grupa Arctic Paper wypracowała zysk netto w wysokości 56,8 mln PLN, wobec straty wynoszącej 113,2 mln PLN w analogicznym okresie 2013 r.* Wypracowany przez Grupę w okresie dziewięciu miesięcy 2014 r. zysk EBITDA na poziomie 183,8 mln PLN jest w ujęciu rok do roku wyższy o 124,5 mln PLN (tj. o 210%). W tym samym okresie przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 2.343,6 mln PLN, wobec 2.370,0 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Konsekwentnie wprowadzane przez Grupę usprawnienia w obrębie organizacji przynoszą kolejne rezultaty. Poza tym, na wyniki trzeciego kwartału wpływały także, podobnie jak we wcześniejszych okresach, sprzyjające czynniki zewnętrzne takie, jak ceny celulozy i kursy wymiany walut.

Download

piątek, 14 lis, 2014