GRUPA ARCTIC PAPER PO I KWARTALE 2016: ZNACZĄCA POPRAWA WYNIKÓW W SEGMENCIE PAPIERU

Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper w I kwartale 2016 roku potwierdziły stabilność działalności Grupy, a w segmencie papieru były znacząco wyższe od osiągniętych rok wcześniej – wynik EBITDA wzrósł o 18,2% w porównaniu z I kwartałem minionego roku, zaś zysk netto z działalności kontynuowanej o 58,0%.

Pobierz Komunikat Prasowy

Pobierz Komunikat Prasowy
Pobierz Komunikat Prasowy

poniedziałek, 16 maj, 2016