GRUPA ARCTIC PAPER PO I KWARTALE 2017: SATYSFAKCJONUJĄCE WYNIKI W SEGMENCIE PAPIERU

Grupa Arctic Paper uzyskała w I kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 773,9 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 75,5 mln zł (wzrost o 6,8% w stosunku do I kwartału 2016 roku), a zysk operacyjny przekroczył 44,1 mln zł (wzrost o 6,6%). Zysk netto z działalności kontynuowanej Grupy w I kwartale 2017 roku wzrósł o 42%, do 35,1 mln zł.

Na podkreślenie zasługują dobre wyniki osiągnięte przez Arctic Paper w segmencie papieru. Grupa wypracowała solidne wolumeny sprzedaży, co przełożyło się na wzrost udziałów rynkowych. W połączeniu z efektami Programu Poprawy Rentowności 2015/2016, przełożyło się to na osiągnięcie w I kwartale 2017 roku solidnych wyników operacyjnych w tym segmencie. Jednocześnie pod koniec I kwartału zaobserwowano znaczący wzrost cen celulozy, który wpłynął negatywnie na wyniki finansowe w ostatnim miesiącu minionego kwartału.

Pobierz Komunikat Prasowy

wtorek, 16 maj, 2017