GRUPA ARCTIC PAPER W 2015 r.: AKCEPTOWALNE WYNIKI FINANSOWE DZIĘKI PODJĘCIU ZDECYDOWANYCH DZIAŁAŃ W TRUDNEJ SYTUACJI RYNKOWEJ

Grupa Arctic Paper uzyskała w 2015 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 2,90 mld zł – o 1,2% wyższe niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 212,7 mln zł (spadek o 15,7% w stosunku do roku 2014), zysk operacyjny przekroczył 100,2 mln zł (spadek o 26,1%), a zysk netto z działalności kontynuowanej* wyniósł ponad 71 mln zł (spadek o 27,8%).

Pobierz Komunikat Prasowy

poniedziałek, 21 mar, 2016