GRUPA ARCTIC PAPER W 2016 R.: BARDZO DOBRE WYNIKI W SEGMENCIE PAPIERU I ZNACZĄCA POPRAWA SYTUACJI FINANSOWEJ

Grupa Arctic Paper uzyskała w 2016 roku przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 2,97 mld zł – o 2,3% wyższe niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł ponad 249,6 mln zł (wzrost o 17,4% w stosunku do roku 2015), a zysk operacyjny przekroczył 125 mln zł (wzrost o 24,7%).

Na podkreślenie zasługują bardzo dobre wyniki osiągnięte przez Arctic Paper w segmencie papieru. Grupa wypracowała solidne wolumeny  sprzedaży, co przełożyło się na wzrost udziałów rynkowych. Pomimo nadal trudnej sytuacji rynkowej, Grupa wygenerowała także wzrost przychodów. W połączeniu z efektami Programu Poprawy Rentowności 2015/2016 i korzystnym kształtowaniem się cen celulozy krótkowłóknistej, przełożyło się to na osiągnięcie bardzo dobrych wyników operacyjnych w tym segmencie.

Pobierz Komunikat Prasowy 

poniedziałek, 20 mar, 2017