GRUPA ARCTIC PAPER W III KWARTALE 2015 r. : EBITDA I ZYSK OPERACYJNY ZNACZĄCO LEPSZE NIŻ W II KWARTALE, POMIMO NIEZMIENNIE TRUDNEJ SYTUACJI RYNKOWEJ

Na wyniki finansowe wypracowane przez Grupę Arctic Paper z działalności kontynuowanej* w III kwartale 2015 r. wpływ miała nadal trudna sytuacja rynkowa. W efekcie wynik EBITDA wyniósł 70,5 mln zł (spadek o 19,2% w stosunku do III kwartału 2014 r.), zysk operacyjny przekroczył 43 mln zł (mniej o 27,2% w ujęciu rok do roku), a zysk netto osiągnął poziom 22,7 mln zł (spadek o 43,2% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.). Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły ponad 730,7 mld zł, czyli utrzymały się na poziomie zbliżonym do osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej.

EBITDA i zysk operacyjny były w III kwartale znacząco wyższe od wypracowanych w II kwartale br.: wynik EBITDA wzrósł o 81,1%, a zysk operacyjny aż o 262,7%. Przychody ze sprzedaży były wyższe o 6,2% w ujęciu kwartał do kwartału.

Zysk netto z działalności kontynuowanej był w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. o 16,3% wyższy od osiągniętego w tym samym okresie 2014 r. EBITDA zmniejszyła się o 1,3%, a zysk operacyjny nieznacznie wzrósł (o 0,5%). Przychody ze sprzedaży były wyższe o 1,2% w porównaniu z osiągniętymi w trzech kwartałach 2014 r.

Pobierz komunikat prasowy

Pobierz komunikat prasowy
Pobierz komunikat prasowy
Pobierz komunikat prasowy

 

piątek, 13 lis, 2015