GRUPA ARCTIC PAPER WYGASZA PRODUKCJĘ W FABRYCE W MOCHENWANGEN - DECYZJA WCHODZI W ŻYCIE W GRUDNIU 2015 r.

W ramach realizacji ogłoszonego w lipcu br. Programu Poprawy Rentowności 2015/2016 Grupa Arctic Paper zdecydowała o wygaszeniu produkcji w przynoszącej straty fabryce papieru Arctic Paper Mochenwangen. W dniu 15 listopada 2015 roku zakończone zostały negocjacje z Radą Zakładową Arctic Paper Mochenwangen. Wygaszenie produkcji nastąpi w grudniu tego roku. Wszystkie dotychczas złożone i potwierdzone zamówienia klientów zostaną zrealizowane.

Jednocześnie kontynuowany jest proces związany z poszukiwaniem nabywcy dla zakładu w Mochenwangen, w tym aktualnie prowadzone negocjacje. Proces ten będzie kontynuowany w 2016 r.

Koszty związane z zaprzestaniem produkcji w zakładzie w Mochenwangen są obecnie szacowane. Na ich poczet zostanie w IV kwartale utworzona rezerwa, która wyniesie około 39 mln zł (9,3 mln EUR). Obciąży ona działalność niekontynuowaną Grupy.

Wygaszenie produkcji w fabryce w Mochenwangen pozwoli Grupie skoncentrować wysiłki na zwiększeniu efektywności pozostałych trzech papierni - Arctic Paper Kostrzyn, Arctic Paper Grycksbo oraz Arctic Paper Munkedals. Decyzja ta pozwoli także na skoncentrowanie się na rentownych produktach i wprowadzaniu w życie kolejnych działań przewidzianych w Programie Poprawy Rentowności 2015/2016.

Dalszych informacji mediom udziela:

Magda Kołodziejczyk
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 501 168 807
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl

poniedziałek, 16 lis, 2015