PROCES REFINANSOWANIA ARCTIC PAPER S.A. ZAKOŃCZONY

Grupa Arctic Paper pomyślnie zakończyła proces zmiany struktury finansowania działalności w segmencie papieru. 
Spółka podpisała umowę kredytów terminowych i odnawialnych na kwotę 31,3 mln PLN i 52,4 mln EUR z konsorcjum banków w składzie: Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Zachodni WBK (Grupa Santander) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. 
Jednocześnie Spółka podpisała z Haitong Bank S.A. umowy związane z planowanym programem emisji obligacji do kwoty 150 mln zł. 

 Pobierz Komunikat Prasowy


piątek, 9 wrz, 2016