Solidne wyniki Grupy pomimo utrzymujących się wysokich cen celulozy

  • Przychody ze sprzedaży w III kwartale wyniosły 812,4 mln PLN (191,2 mln EUR1).
  • EBITDA w III kwartale ukształtowała się na poziomie 82,5 MLN PLN (19,4 mln EUR1).
  • EBIT wyniósł 59,5 mln PLN (14,0 mln EUR1).
  • Ceny celulozy w omawianym okresie ustabilizowały się.
  • W segmencie papieru korzystniejszy mix produktowy oraz podwyżki cen produktów częściowo kompensują wzrost cen celulozy, planowane kolejne podwyżki cen papieru.
  • Wyższy udział w rynku oraz sprzedaż do Ameryki Północnej skompensowały spadek popytu na papier w Europie

Pobierz Komunikat Prasowy

piątek, 9 lis, 2018