ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU ARCTIC PAPER SA

W celu zwiększenia efektywności realizacji strategii opartej na dwóch filarach: Stabilności i Mobilności, Rada Nadzorcza Arctic Paper SA dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki.

Wolfgang Lübbert odszedł ze stanowiska Prezesa Zarządu, a do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu powołano Pera Skoglunda, dotychczasowego Członka Zarządu. Powierzone mu zadania koncentrują się przede wszystkim wokół realizacji perspektywy Stabilności oraz Programu Poprawy Rentowności zainicjowanego w czerwcu 2015 roku.

Wolfgang Lübbert pozostaje na stanowisku Członka Zarządu, koncentrując się na działaniach związanych ze wzmocnieniem drugiego filaru strategii - Mobilności – w tym na poszukiwaniu i wykorzystywaniu możliwości biznesowych wykraczających poza podstawową działalność Arctic Paper.

W imieniu całej Spółki pragnę gorąco podziękować Wolfgangowi Lübbertowi za jego zaangażowanie w pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Arctic Paper SA. W ciągu kilku ostatnich, pełnych wyzwań lat, pod jego przywództwem z sukcesem osiągnęliśmy obecną mocną pozycję na trudnym i wymagającym rynku -powiedział Roger Mattsson, czasowo wykonujący obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Dalszych informacji mediom udzielają:

Magda Kołodziejczyk
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 501 168 807
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl

Beata Cioczek
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl

czwartek, 28 kwi, 2016