Zadowalające wyniki w trudnym otoczeniu rynkowym

  • Przychody ze sprzedaży w I kwartale wyniosły 789,7 mln PLN (188,9 mln EUR1).
  • EBITDA w I kwartale wyniosła 71,2 mln PLN (17,0 mln EUR1).
  • EBIT wyniósł w I kwartale 47,2 mln PLN (11,3 mln EUR1).
  • Utrzymujące się wysokie ceny celulozy wpłynęły na osiągnięte wyniki.
  • Podjęto decyzję o zainwestowaniu 29 mln PLN (7 mln EUR) w rozbudowę elektrowni wodnej w papierni Munkedal.
  • Rozpoczęte zostało wdrażanie nowej strategii, której celem jest osiągnięcie poziomu marży EBIT w wysokości 10% do końca 2022 roku

Pobierz Komunikat Prasowy

poniedziałek, 14 maj, 2018