Zmiana siedziby Arctic Paper Polska

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2016 roku
 firma Arctic Paper Polska Sp. z o.o. zmienia siedzibę firmy
z dotychczasowego na:

Arctic Paper Polska Sp. z o.o.
Ul. Okrężna 9
02-916 Warszawa
 
Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Bardzo prosimy o  uwzględnienie powyższych zmian w fakturach
i dokumentach, a także wysyłanie bieżącej korespondencji na wskazany powyżej adres.

czwartek, 21 kwi, 2016