Arctic Paper Kostrzyn

Środowisko

Papiernia Arctic Paper Kostrzyn S.A. jest położona nad ujsciem Warty i Odry. W jej pobliżu znajduje się Park Narodowy ujścia Warty — rezerwat ptactwa wodnego i błotnego o unikatowej mnogości gatunków. Dzięki zawartej umowie sponsoringowej fabryka jest aktywnie zaangażowana w działalność Parku jako inicjator i sponsor programu aktywnej ochrony siedlisk lęgowych ginących ptaków.

Najważniejszym celem jest dla nas zmienjszanie zużycia wody w czasie produkcji papieru. Udało nam sie je zmiejszyć czterokrotnie. Obecnie Arctic Paper Kostrzyn szuka nowych rowiazań, które mają na celu jeszcze większe polepszenie norm środowiskowych. Najlepszym dla nas dowodem na to, że działamy dobrze jest czyste powietrze oraz czysta woda.

Forest Stewardship CouncilTM FSCTM
Wszystkie standardowe produkty Amber z fabryki Arctic Paper Kostrzyn dostępne są z certyfikatem FSCTM.

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC
Wszystkie standardowe produkty Amber z zakładów Arctic Paper Kostrzyn dostępne są z certyfikatem PEFC.

ISO 14001 & EMAS
Arctic Paper wybiera rozwiązania długofalowe, uwzględniając potrzeby środowiska naturalnego. Dlatego też Arctic Paper Kostrzyn posiada certyfikat ISO 14001 i raportuje swoją działalność na rzecz środowiska zgodnie ze standardami EMAS.

ISO 9001
Wymagania normy mają zapewnić prowadzenie usystematyzowanych i udokumentowanych procesów produkcji w celu zminimalizowania uszczerbków jakości
i zoptymalizowania wydajności. Zakład Arctic Paper Kostrzyn jest certyfikowany zgodnie z aktualnym standardem ISO 9001.

OHSAS 18001
Arctic Paper Kostrzyn jest certyfikowany zgodnie z OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management Systems).

Paper Profile
Usługa informacyjna umożliwiająca klientom porównanie różnych produktów. Jest wspierany przez dystrybutorów, organizacje przemysłowe, a także przez najważniejszych producentów papieru i masy papierowej. To deklaracja zawierająca kluczowe parametry produktów i producenta.