Arctic Paper Kostrzyn

Historia

Fabrykę celulozy w Kostrzynie, leżącym wówczas na terenie Niemiec zbudował niemiecki koncern Phrix w latach trzydziestych XXw. Produkcję celulozy bielonej wiskozowej rozpoczęto w 1938 roku ilością 7 000 ton przy zatrudnieniu około 300 pracowników. Rozbudowa i modernizacja w kolejnych latach spowodowała wzrost produkcji do 20 tysięcy ton celulozy rocznie w 1941 roku. Wkrótce II wojna światowa zakłóciła prace fabryki. W wyniku działań wojennych zakład w dużej części uległ zniszczeniu i w 1945 roku nastąpił demontaż celulozowni.

W latach pięćdziesiątych trwała odbudowa fabryki celulozy. Pierwszą nitkę produkcyjną Kostrzyńskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze uruchomiły 19 grudnia 1958 roku, a już rok później kolejną. Lata 60. to etap dalszej rozbudowy zakładu – budowy nowoczesnej papierni i bielarni celulozy. Pierwszą maszynę papierniczą o zdolności produkcyjnej 38 000 ton rocznie uruchomiono w 1968 roku. Rozpoczęto wówczas produkcję niepowlekanego papieru bezdrzewnego. Rok później uruchomiono drugą maszynę papierniczą o zdolności produkcyjnej 40 000 ton rocznie papieru niebielonego. Wzrost ilościowy i jakościowy produkcji wpłynął na rozwój przetwórstwa papierniczego i  zwiększenie asortymentu produktów.

Największe zmiany w firmie, wymuszone zmianami politycznymi w Polsce i procesem przechodzenia do gospodarki rynkowej, nastąpiły w latach dziewięćdziesiątych.

W 1990 roku Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze (KP SA) przedsiębiorstwo państwowe przekształciło się w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Ciężka sytuacja finansowa i zły stan techniczny parku maszynowego zmusiły przedsiębiorstwo do poszukania środków finansowych na inwestycje i modernizacje.

7 października 1993 roku minister przekształceń własnościowych sprzedał 80% akcji KP SA szwedzkiemu koncernowi papierniczemu TREBRUK AB a pozostałe 20% akcji otrzymała załoga. Był to początek długoterminowych inwestycji, których celem było przekształcenie przestarzałego kombinatu papierniczego w nowoczesny, oszczędny i przyjazny środowisku zakład produkujący wysokojakościowy papier.

W 1994 roku zamknięto celulozownię, zmodernizowano wydział obróbki papieru oraz uruchomiono nową filtrownię wody. Modernizacja maszyn papierniczych, a szczególnie przebudowa w 1995 roku drugiej maszyny papierniczej, umożliwiła znaczne podniesienie zdolności produkcyjnych.

Równolegle z modernizacją techniczną i technologiczną spółki rozpoczął się proces jej restrukturyzacji. Celem koncernu Arctic Paper było i jest produkowanie wysokiej jakości papieru, a nie jego przetwarzanie. Arctic Paper Kostrzyn S.A. wyspecjalizował się więc w produkcji wysokiej jakości niepowlekanych papierów bezdrzewnych, a na terenie zakładu utworzono 17 odrębnych podmiotów gospodarczych, które przejęły pozostałe wydziały firmy.

W Arctic Paper Kostrzyn S.A. mówi się, że jedno co jest stałe, to ciągłe zmiany. Dzięki takiemu podejściu firma stale podnosi jakość produktów i serwisu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów.

W 2003 roku w wyniku konsolidacji koncernu Arctic Paper uległa zmianie nazwa firmy z Kostrzyn Paper S.A. na Arctic Paper Kostrzyn S.A.