Arctic Paper Kostrzyn

Komunikat Arctic Paper Kostrzyn S.A. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

19-04-2021
ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. jako OSDn informuje o zakończeniu konsultacjii w sprawie aktualizacji IRiESD.

Raport konsultacji IRiESD  2021

IRiESD  2021

24-03-2021

Komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji aktualizacji IRiESD  nr 1/2021 .

Karta aktualizacyjna  nr 1/2021 IRiESD 

Formularz zgłaszania uwag do aktualizacyjni   IRiESD 

10-04-2019

ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.. pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego udostępnia Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

IRiESD  29-03-2019 .

ZAŁĄCZNIK NR 1 do IRiESD APK.
ZAŁĄCZNIK NR 2 do IRiESD APK.
ZAŁĄCZNIK NR 3 do IRiESD APK.
ZAŁĄCZNIK NR 4 do IRiESD APK.

KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2019

 

29-03-2019
ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. jako OSDn informuje o zakończeniu konsultacjii w sprawie aktualizacji IRiESD.

Raport konsultacji aktualizacji IRiESD  nr 1/2019 .

Karta aktualizacyjna  IRiESD nr 1/2019 

14-03-2019
ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. jako OSDn informuje o rozpoczęciu konsultacji w sprawie aktualizacji IRiESD.

Komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji aktualizacji IRiESD  nr 1/2019 .

Karta aktualizacyjna  nr 1/2019 IRiESD 

Formularz zgłaszania uwag do aktualizacyjni   IRiESD 

aktualizacja 30-09-2020
Lista sprzedawców energii elektrycznej na obszarze  funkcjonowania OSDn (ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.)

Wzory dokumentów do pobrania:

Wniosek o wydanie Warunków technicznych przyłączenia do Sieci OSDn instalacji odbiorczej.

Wniosek o wydanie Warunków technicznych przyłączenia do Sieci OSDn mikroinstalacji.

Zgłoszenie przyłączenia do Sieci OSDn mikroinstalacji

Przykładowe  Warunki techniczne przyłączenia do Sieci OSDn.

Umowa o dostawę energii elektrycznej.

Zgłoszenie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosków

Propozycja Umowy GUD.


Arctic Paper Kostrzyn

TARYFA DLA USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A

ARCHIWUM TARYF

Archiwum

Arctic Paper Kostrzyn

Komunikat Arctic Paper Kostrzyn S.A. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

2011-10-12
ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. pełniąc funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że zgodnie z komunikatem z dnia 23 września 2011 roku w dniu 11 października 2011 roku zakończył się proces konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) – wersja 1.0. z dnia 22 września 2011 roku.

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązek przedstawienia do zatwierdzenia IRIESD przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Arctic Paper Kostrzyn S.A. przekazał pismem z dnia 12 października 2011 roku do Prezesa URE wniosek o zatwierdzenie IRiESD – wersja 1.0. z dnia 12 października 2011 roku.

Stosownie do powyższego, na stronie Internetowej Spółki: http://www.arcticpaper.com/osd została udostępniona IRiESD – wersja 1.0. z dnia 12 października 2011 roku, która została przekazana do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z Raportem z procesu konsultacji IRiESD.

Plik do pobrania (PDF) IRiESD – wersja 1.0 z 12 października 2011r.

Plik do pobrania (PDF) Raport z procesu konsultacji IRiESD.

INFORMACJA O STRUKTURZE PALIW I INNYCH NOŚNIKÓW ENERGII PIERWOTNEJ ZUŻYWANYCH DO WYTWORZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2013 R. ORAZ O WPŁYWIE WYTWORZENIA TEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ŚRODOWISKO (PDF).