Arctic Paper Munkedals

Historia

Zakład Arctic Paper Munkedals AB powstał
w 1871 roku. Wykorzystując wodospady na rzece Munkedalsälven, zasilano ścieraki produkujące ścier drzewny. W 1890 roku nastąpiła zmiana produkcji na masy celulozowe bezdrzwne, a produkcja papieru graficznego rozpoczęła się w 1906 roku. W tym czasie pracowało już sześć maszyn papierniczych, a zakład wyposażono w silnik parowy, aby produkcja mogła się odbywać nawet w okresie suszy.

W 1917 roku całkowita zdolność produkcyjna papierni wynosiła 10 000 ton rocznie. Fabryka była nieustannie rozwijana i modernizowana; poszerzano także organizację sprzedaży. Już wtedy papiernia Munkedals eksportowała do wielu krajów Europy, Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Mimo poważnych problemów w czasie i między wojnami, Munkedals był w stanie utrzymać produkcję dzięki nowoczesnym urządzeniom i efektywnej organizacji sprzedaży.

W 1943 roku armator Haakon Onstad został dyrektorem zarządzającym Munkedals AB, nabywając większość udziałów przedsiębiorstwa. Pod jego kierownictwem firma nadal się rozwijała i utworzono grupę z Munkedals jako przedsiębiorstwem kontrolującym. Struktura własności Munkedals AB pozostała niezmieniona od 1943 roku.

Na początku lat 60. zainstalowano nowoczesną maszynę papierniczą — PM 8. Między innymi z przyczyn ekologicznych w 1966 roku zaprzestano produkcji masy włóknistej siarczanowej. Wtedy to zezłomowano stare maszyny papiernicze oprócz PM 5 i PM 8. Rozpoczęła się nowa era w historii Munkedal. W 1967 roku odpowiedzialność za Munkedals przejął Göran Langenskiöld – nowy dyrektor zarządzający.