Nasza historia

Zrównoważony Rozwój

W okolicy, w której rzeka Örekil uchodzi do fiordu Gullmarn i gdzie niegdyś mnisi łowili łososie, powstała nasza pierwsza papiernia, znana obecnie jako Arctic Paper Munkedal AB. Był to rok 1871. Rzeka i fiord Gullmarn przecinają jeden z najpiękniejszych naturalnych terenów na zachodnim wybrzeżu Szwecji, który z biegiem czasu przemienił się w obszar rolniczy.

Przez wiele dziesięcioleci nikt nie dostrzegał wpływu produkcji papieru na środowisko naturalne, a zwłaszcza bogate życie fauny. W pewnym momencie okazało się, że woda straciła swoją przejrzystość i zaczęło brakować w niej ryb.

W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia nikt nie miał już wątpliwości, że zanieczyszczenia powstające podczas produkcji papieru są szkodliwe dla środowiska. Zakłady produkcyjne należące do grupy Arctic Paper były jednymi z pierwszych, które podjęły kroki mające na celu zapobieganie negatywnym wpływom produkcji papieru na środowisko naturalne.

W 1966 roku zaprzestaliśmy produkcji celulozy w fabryce Arctic Paper Munkedals. Wraz z rozwojem firmy zyskiwaliśmy wiedzę i doświadczenie, które mogliśmy wykorzystać do opracowania procesów prowadzących do zmniejszenia niepożądanych wpływów produkcji papieru na środowisko.

Z biegiem czasu opracowaliśmy metodę ograniczenia wykorzystania wody i energii. W latach osiemdziesiątych wprowadziliśmy biochemiczny proces oczyszczania wody używanej podczas produkcji. W latach dziewięćdziesiątych jako pierwsi zaprezentowaliśmy bezchlorowy papier powlekany.

W tym samym czasie grupa zakupiła fabrykę
w Kostrzynie, w miejscu gdzie Warta wpada do Odry. W papierni rozpoczęto działania związane z ochroną środowiska na kilku poziomach. Obecnie fabryka jest liderem w tej dziedzinie w Polsce. Jesienią 2006 roku otwarto nową, opalaną gazem elektrociepłownię, która zastąpiła starą elektrociepłownię węglową.
Grupa jest szczególnie zaangażowana w proces uzdatniania i ponownego użcia przetworzonej wody w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Można się temu przyjrzeć chociażby w Centrum Ekologicznym w Munkedal. Sala wystawowa znajduje się obok dużych zbiorników wodnych, będących końcowym etapem procesu oczyszczania. To tutaj zapraszamy między innymi naszych klientów i wycieczki szkolne – wszystkich tych, którzy chcą się dowiedzieć więcej na temat ochrony środowiska.

Fabryka w Munkedal jest obecnie jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska zakładów papierniczych na świecie. Papiernia może się poszczycić nie tylko niewielkim zużyciem wody, ale również najniższym w całej branży poziomem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Podczas gdy inne zakłady produkujące papier wysokogatunkowy zużywają 10–15 litrów wody* do wytworzenia kilograma papieru, my do tego procesu potrzebujemy mniej niż 3 litry. Mniejsze zużycie wody oznacza bardziej efektywne wykorzystanie energii i surowców. Nadal pracujemy nad ulepszeniem procesu zarządzania zasobami i ograniczeniem emisji.

W wyniku podjętych środków pod wieloma względami stan fiordów powrócił do dawnej postaci. Fiord Gullmarn znów jest miejscem, gdzie roi się od ryb i można pooddychać czystym powietrzem.

* Najlepsze dostępne techniki – zgodnie z dyrektywą EU BAT-BREF IPPC