Zrównoważony rozwój

Ślad węglowy

Walka z globalnym ociepleniem jest jednym z największych wyzwań, z jakimi przyszło nam się zmierzyć. Dotyczy to zarówno dnia dzisiejszego, jak i przyszłości. Papier jest produktem o wielu zaletach ze względu na jego niewielki wpływ na zmiany klimatyczne.

Głównym surowcem do produkcji papieru jest drewno, którego zasoby są odnawialne. Wiążą one CO2 w trakcie wzrostu lasów. W tej sytuacji do najważniejszych działań proekologicznych prowadzonych w firmie Arctic Paper należy dążenie do redukcji emisji CO2 wynikających z produkcji i transportu papieru.

Przykładem niech będzie papiernia Arctic Paper Grycksbo, gdzie do wytwarzania całej energii na terenie zakładów używa się paliwa ekologicznego (drewnianych peletów). Produkcja ta pokrywa całkowite zapotrzebowanie na ciepło i jedną trzecią zapotrzebowania na energię elektryczną (reszta zakupywana jest z sieci). Oznacza to zerową emisję CO2 pochodzenia kopalnianego w związku z wytwarzaniem w papierni ciepła i energii elektrycznej.

Papierni Arctic Paper Grycksbo udało się ponadto zredukować o ponad 40% emisję CO2 wynikającą z transportu papieru, a to dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu przewoźników, zwiększonemu wykorzystaniu kolei i wreszcie zmniejszeniu odległości, na jakie papier jest przewożony.

Innym przykładem jest papiernia Arctic Paper Kostrzyn, gdzie zainwestowano bardzo poważne środki w nowoczesne i wydajne rozwiązania energetyczne. W zmodernizowanych zakładach zasilanych lokalnym gazem ziemnym (który jest znacznie czystszym paliwem niż ropa naftowa, czy węgiel) uzyskano ponad 50-procentowe zmniejszenie emisji CO2 wynikającej z produkcji papieru oraz pełną samowystarczalność energetyczną papierni zarówno w zakresie ciepła, jak i energii elektrycznej.

Firma Arctic Paper deklaruje w sposób otwarty i jednoznaczy wielkość emisji CO2 w związku z każdym z produktów za pośrednictwem dokumentów „Paper Profile” oraz komunikatów dotyczących śladu węglowego „Carbon Footprint”, kóre można pobrać na naszej stronie.