Zrównoważony rozwój

Pochodzenie

Rada FSC® (Forest Stewardship Council)
Została powołana w roku 1993 z inicjatywy użytkowników drewna, handlowców i przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną środowiska i prawami człowieka. FSC promuje odpowiedzialne ekologicznie, społecznie i ekonomicznie zarządzanie światowymi zasobami leśnymi.
 
Certyfikat FSC typu „Chain of Custody” umożliwia prześledzenie pochodzenia surowca aż do wytworzonego końcowego produktu. Pozwala to konsumentom i przedsiębiorstwom realizować odpowiedzialne transakcje kupna.
 
Nadawany przez FSC certyfikat „Chain of Custody” (CoC) pozwala zakładom należącym do Arctic Paper na:

  • określenie i kontrolę pochodzenia materiałów z certyfikatem FSC
  • pokazanie naszym klientom, że stosujemy się do norm określonych przez FSC, a dotyczących zakupów, produkcji i sprzedaży produktów posiadających świadectwo FSC.  
  • używanie znaku FSC na naszych produktach ze świadectwem FSC

Więcej o FSC na świecie i FSC w Szwecji

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
jest to globalny system promujący zrównoważone zarządzanie zasobami leśnymi – w sposób przyjazny dla środowiska, korzystny z punktu widzenia społecznego i uzasadniony ekonomicznie z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń – poprzez niezależne certyfikowanie zasobów leśnych przez stronę trzecią.

Certyfikat PEFC „Chain of Custody” (CoC) umożliwia firmie Arctic Paper dostarczenie naszym klientom informacji o pochodzeniu surowca. Certyfikat CoC umożliwia również nam samym uzyskanie licencji na opatrywanie etykietą naszych produktów zgodnych z programem PEFC.

Więcej o PEFC na świecie i PEFC w Szwecji

Oba systemy korzystają z metody punktów kredytowych dotyczących wielkości produkcji; wielkość wejściowa certyfikowanego surowca jest przekształcana na wielkość wyjściową certyfikowanego produktu papierowego.
 
Oba systemy są w sposób ciągły kontrolowane przez niezależnych audytorów.

Gama papierów z certyfikatem FSC® lub PEFC™
Liczba naszych certyfikowanych wyrobów znacznie wzrosła od 2003 roku, kiedy to przyznano pierwsze świadectwo naszemu papierowi Munken. Od tego czasu prowadziliśmy intensywne działania mające na celu uzyskanie certyfikatu FSC i PEFC w odniesieniu do papierów powlekanych i niepowlekanych i dziś możemy zaoferować naszym klientom pełną gamę certyfikowanych produktów. Dostępność certyfikowanej masy jest nadal ograniczona, ale prowadzimy aktywne działania na rzecz zwiększenia bieżących dostaw. Obecnie większość standardowych produktów w ramach gamy Amber, Arctic, G i Munken jest dostępna z certyfikatem FSC i PEFC.