Zrównoważony rozwój

Pochodzenie

Rada FSCTM (Forest Stewardship CouncilTM)
Została powołana w roku 1993 z inicjatywy użytkowników drewna, handlowców i przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną środowiska i prawami człowieka. FSC promuje odpowiedzialne ekologicznie, społecznie i ekonomicznie zarządzanie światowymi zasobami leśnymi.
 
Certyfikat FSC typu „Chain-of-Custody” umożliwia prześledzenie pochodzenia surowca aż do wytworzonego końcowego produktu. Pozwala to konsumentom i przedsiębiorstwom realizować odpowiedzialne transakcje kupna.
 
Nadawany przez FSC certyfikat „Chain-of-Custody” (CoC) pozwala zakładom należącym do Arctic Paper na:

  • określenie i kontrolę pochodzenia materiałów z certyfikatem FSC
  • pokazanie naszym klientom, że stosujemy się do norm określonych przez FSC, a dotyczących zakupów, produkcji i sprzedaży produktów posiadających świadectwo FSC.  
  • używanie znaku FSC na naszych produktach ze świadectwem FSC

Więcej o FSC na świecie i FSC w Szwecji
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) jest to globalny system promujący zrównoważone zarządzanie zasobami leśnymi – w sposób przyjazny dla środowiska, korzystny z punktu widzenia społecznego i uzasadniony ekonomicznie z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń – poprzez niezależne certyfikowanie zasobów leśnych przez stronę trzecią.
 
Certyfikat PEFC „Chain-of-Custody” (CoC) umożliwia firmie Arctic Paper dostarczenie naszym klientom informacji o pochodzeniu surowca. Certyfikat CoC umożliwia również nam samym uzyskanie licencji na opatrywanie etykietą naszych produktów zgodnych z programem PEFC.

Więcej o PEFC na świecie i PEFC w Szwecji
Oba systemy korzystają z metody punktów kredytowych dotyczących wielkości produkcji; wielkość wejściowa certyfikowanego surowca jest przekształcana na wielkość wyjściową certyfikowanego produktu papierowego.
 
Oba systemy są w sposób ciągły kontrolowane przez niezależnych audytorów.

Gama papierów z certyfikatem FSC lub PEFC
Liczba naszych certyfikowanych wyrobów znacznie wzrosła od 2003 roku, kiedy to przyznano pierwsze świadectwo naszemu papierowi Munken. Od tego czasu prowadziliśmy intensywne działania mające na celu uzyskanie certyfikatu FSC i PEFC w odniesieniu do papierów powlekanych i niepowlekanych i dziś możemy zaoferować naszym klientom pełną gamę certyfikowanych produktów. Dostępność certyfikowanej masy jest nadal ograniczona, ale prowadzimy aktywne działania na rzecz zwiększenia bieżących dostaw. Obecnie większość standardowych produktów w ramach gamy Amber, Arctic, G-Print, Munken, Pamo i L-Print jest dostępna z certyfikatem FSC i PEFC.

FSC logotype      PEFC logotype