Środowisko

Nasze cele środowiskowe

Naszym najważniejszym celem jest redukcja wpływu produkcji papieru na środowisko naturalne. Chcemy wyprzedzać o krok stawiane nam wymagania przez stosowanie systemu aktywnego zarządzania środowiskiem i stałe podnoszenie naszych standardów środowiskowych.

Aby to osiągnąć, podejmujemy liczne konkretne działania w różnych dziedzinach:

Oszczędność energii
Nieustannie analizujemy sposoby zmniejszenia energii wykorzystywanej w produkcji papieru. Nasze średnie zużycie we wszystkich zakładach mieści się w normach wyznaczonych przez Unię Europejską jako „najlepsza dostępna technika” (Best Available Technique, BAT).

Ponowne użycie wody
Zmniejszamy zużycie wody przez jej ponowne wykorzystanie. Nasze zużycie nie przekracza obecnie 10 m³ na tonę papieru, co jest średnim wynikiem w grupie. Tymczasem zużycie wody w Munkedal wynosi poniżej 3-4 m³ na tonę papieru, co z kolei oznacza najmniejsze wykorzystanie wody w branży.

Odprowadzanie ścieków do wody
Obowiązkiem Arctic Paper Munkedals jest ochrona życia w rzece Örekil oraz na terenie fiordu Gullmarn. Ilość ścieków, które odprowadzamy do wody, jest najmniejsza w branży. Naszą wizją jest jednak stworzenie zupełnie zamkniętego systemu wodnego w celu całkowitego wyeliminowania odprowadzania ścieków w ciągu kilku lat. W fabrykach w Arctic Paper w Kostrzynie stosujemy również systemy skutecznego oczyszczania wody używanej podczas produkcji.

Celuloza z certyfikatem
Nasze papiernie posiadają certyfikat FSC® i PEFC™, i wszystkie rodzaje papieru Amber, Arctic, G oraz Munken są dostępne z certyfikatami FSC i PEFC. Do produkcji używamy wyłącznie celuloz certyfikowanych (FSC oraz PEFC) lub pochodzących z kontrolowanych źródeł. Nasze fabryki stale zwiększają udział celulozy FSC i PEFC w produkcji papieru. Niestety jej dostępność na rynku jest ograniczona.

Odpady
W papierni Arctic Paper Munkedals wyodrębniamy osad biologiczny spełniający kryteria zezwalające na rozprzestrzenianie na polach, dzięki czemu wspieramy naturalny cykl ekologiczny.

Recykling
Podejmujemy wysiłki, aby zapewnić jak najbardziej ekonomiczne wykorzystanie wody i energii. We wszystkich naszych zakładach opracowaliśmy systemy recyklingu, które pozwalają sortować i przetwarzać odpady lub wykorzystywać je jako źródła energii, o ile jest to możliwe.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
Dostarczane do naszych szwedzkich fabryk elektryczność i ropa naftowa są naszymi głównymi źródłami energii. W Munkedal wykorzystujemy turbiny napędzane wodą. Inwestujemy również w sterowane komputerowo wysokowydajne palniki olejowe. W Kostrzynie natomiast otwarto nową, opalaną gazem elektrociepłownię, która wyparła starą elektrociepłownię węglową.