Zrównoważony rozwój

Wspieranie innych projektów

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska nie jest ograniczone jedynie do działań podejmowanych przez papiernie; pragniemy również wpływać na świat zewnętrzny. W ramach naszego długotrwałego planu ochrony środowiska nadzorujemy rozwój proekologicznych projektów prowadzonych w Szwecji oraz w Polsce, a także na skalę światową. Często uczestniczymy w projektach badawczych. Obecnie jesteśmy zaangażowani w następujące inicjatywy.

Nordens Ark
Rezerwat zwierząt na zachodnim wybrzeżu Szwecji, w pobliżu Munkedal. Specjalizuje się w ochronie gatunków zagrożonych. W dowód wdzięczności za nasze zaangażowanie przyznano nam honorowy tytuł „ojca chrzestnego” rysia, dzikiego kota zamieszkującego północne tereny Szwecji i Norwegii.

Centrum morskich badań naukowych Sten Lovén (The Sten Lovén centre for marine sciences)
Jest zobowiązane do prowadzenia niezależnych badań wody morskiej. Obejmuje to również badania na pięknym fiordzie Gullmarn, gdzie znajduje się rezerwat przyrody. Prowadzone są tam badania procesu oczyszczania wody zrzucanej z naszej fabryki Munkedal. Uczestniczymy w tym przedsięwzięciu jako sponsor od roku 1996. Badania prowadzone w stacji pozostają całkowicie niezależne.

Park Narodowy u ujścia Warty
W jego pobliżu znajduje się papiernia w Kostrzynie. Jest to wyjątkowy europejski rezerwat ptactwa wodnego i błotnego o unikatowej mnogości gatunków. Arctic Paper Kostrzyn S.A. dzięki zawartej umowie sponsoringowej jest aktywnie zaangażowany w działalność Parku jako inicjator i sponsor programu aktywnej ochrony siedlisk lęgowych ginących ptaków.