Zrównoważony rozwój

Dbałość o środowisko

Dla wszystkiego, co żyje i rośnie na naszej planecie woda jest niezbędnym, stanowiącym o życiu elementem. Odgrywa ona również ważną rolę w procesie wytwarzania papieru. Oto niektóre czynności, jakie podejmujemy, aby zmniejszyć nasz wpływ na wodę oraz związaną z nią przyrodę.

Centrum Ekologiczne w zakładzie w Munkedal
Przedstawia sposoby zmniejszenia wpływu procesów produkcji papieru na środowisko. Dużo wysiłku włożono w oczyszczanie i ponowne wykorzystywanie przetworzonej wody, aby zapewnić poszanowanie środowiska naturalnego. Woda zwracana do środowiska naturalnego jest w pełni oczyszczona. Było to możliwe dzięki zastosowaniu technologii oczyszczania biologicznego. Sala wystawowa naszego Centrum Ekologicznego została zbudowana obok dużych zbiorników wodnych, które są końcowym etapem procesu oczyszczania. W zbiornikach znów rozwija się życie, jest dużo ryb, skorupiaków (dafni) i żab. Woda jest tak czysta, że można ją pić po zaledwie jednokrotnym filtrowaniu.

Fiord Gullmarn
W zakładach w Arctic Paper Munkedals są prowadzone działania na rzecz wprowadzenia całkowicie zamkniętego systemu wodnego w fabryce oraz wyeliminowania wszystkich ścieków odprowadzanych do rzeki Örekil i fiordu Gullmarn.

Odra i Warta
Z uwagi na ochronę środowiska otwarto ostatnio
w Arctic Paper Kostrzyn nową elektrociepłownię opalaną gazem. Jest to trzecia taka elektrociepłownia w Polsce. Obecnie zakłady w Kostrzynie są jedną z niewielu firm w Polsce, którym przyznano certyfikaty OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 oraz EMAS.