Arctic Paper S.A.

Rada Nadzorcza

Per Lundeen 
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Edukacja:
Pan Per Lundeen, obywatel Szwecji zamieszkały w Lund, jest absolwentem wydziału Inżynierii Chemicznej oraz Technologii Papieru na Uniwersytecie w Goteborgu (Chalmers University of Technology). 

Przebieg pracy zawodowej:
Pan Per Lundeen od prawie 40 lat pełni funkcje kierownicze w przemyśle chemicznym, produkcji papieru i opakowań.Przez 20 lat pracował w A&R Packaging Group, w tym przez 12 lat pełnił funkcję Prezesa i Dyrektora Zarządzającego. Pełnił również funkcję Prezesa ECMA – Europejskiego Związku Producentów Kartonu.

Pan Lundeen jest związany z grupą Arctic Paper od 2013 roku, pełnił wtedy funkcję członka Rady Nadzorczej Rottneros AB.W 2014 roku Pan Lundeen objął stanowisko Prezesa oraz Dyrektora Zarządzającego Rottneros AB. Funkcje te będzie pełnił do 31 sierpnia 2016 roku.

Dodatkowo Pan Lundeen zasiada w Radach Nadzorczych następujących przedsiębiorstw:

- Fiskeby Board AB: Producent odnawialnych opakowań kartonowych.
- Rottneros AB: Producent celulozy. 
- Strand Packaging AB: Producent kartonu i opakowań tekturowych. 

 

Roger Mattsson
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Roger Mattson pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 2014 roku.
Edukacja: Pan Roger Mattsson ma wyższe wykształcenie, ukończył Wydział Biznesu, Ekonomii i Prawa na Uniwersytecie w Goteborgu.
Przebieg pracy zawodowej:
Pan Mattsson ma szerokie doświadczenie w pracy w działach finansowych i kontrolingu, pracował jako kontroler grupy (Toyota Material Handling i Rexam) oraz jako kierownik finansowy (Lantmännen Doggy). Sprawował także funkcję Dyrektora Finansowego w spółce Talent Plastics Group. 
Pan Mattsson był już związany z Grupą Arctic Paper – w latach 2007-2011, pracował jako Kontroler Finansowy Grupy w Arctic Paper S.A.
Obecnie Pan Mattsson piastuje stanowisko Dyrektora Finansowego w Nemus Holding AB.

 

Thomas Onstad
Członek Rady Nadzorczej

Pan Thomas Onstad pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. od 2008 roku.
Edukacja: Pan Thomas Onstad jest absolwentem London School of Foreign Trade.

 

Mariusz Grendowicz
Członek Rady Nadzorczej

Pan Grendowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. od 2012 roku.

Edukacja:
Pan Mariusz Grendowicz studiował na Uniwersytecie Gdańskim i ukończył studia bankowe w Wielkiej Brytanii, uzyskując dyplom z Bankowości Międzynarodowej w The Chartered Institute of Bankers w Londynie.

Przebieg pracy zawodowej:
W swojej bogatej karierze bankowej Pan Mariusz Grendowicz był prezesem BRE Banku, wcześniej, jako wiceprezes Banku BPH, odpowiadał za bankowość korporacyjną. Był również prezesem i wiceprezesem ABN Amro, wiceprezesem ING Banku na Węgrzech oraz kierował pionem structured finance i rynków kapitałowych w ING Banku w Warszawie. Pan Mariusz Grendowicz pracował również w bankach w Londynie, m. in. w Australia and New Zealand Banking Group oraz w Citibanku. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych Money Makers TFI, Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA, Getin Noble Bank S.A., Private Equity Managers S.A., a także spółki Globe Trade Centre SA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan  Mariusz Grendowicz spełnia kryteria niezależności, określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, będących załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

 

Maciej Georg
Członek Rady Nadzorczej

Edukacja:
Pan Maciej Georg studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa oraz ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, gdzie uzyskał uprawnienia radcy prawnego.

Przebieg pracy zawodowej:
W swojej karierze zawodowej pan Maciej Georg pracował w kilku renomowanych kancelariach prawniczych w Warszawie, takich jak: Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, Linklaters, Hogan & Hartson i KL Gates, gdzie zajmował się prawem bankowym, handlowym i cywilnym. Obecnie Pan Maciej Georg kieruje zespołem zajmującym się transakcjami finansowania w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawniczej Bird & Bird.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Maciej Georg spełnia kryteria niezależności, określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, będących załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.