Arctic Paper S.A.

Rada Nadzorcza

Per Lundeen 
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Edukacja:
Pan Per Lundeen, obywatel Szwecji zamieszkały w Lund, jest absolwentem wydziału Inżynierii Chemicznej oraz Technologii Papieru na Uniwersytecie w Goteborgu (Chalmers University of Technology). 

Przebieg pracy zawodowej:
Pan Per Lundeen od prawie 40 lat pełni funkcje kierownicze w przemyśle chemicznym, produkcji papieru i opakowań.Przez 20 lat pracował w A&R Packaging Group, w tym przez 12 lat pełnił funkcję Prezesa i Dyrektora Zarządzającego. Pełnił również funkcję Prezesa ECMA – Europejskiego Związku Producentów Kartonu.

Pan Lundeen jest związany z grupą Arctic Paper od 2013 roku, pełnił wtedy funkcję członka Rady Nadzorczej Rottneros AB.W 2014 roku Pan Lundeen objął stanowisko Prezesa oraz Dyrektora Zarządzającego Rottneros AB. Funkcje te będzie pełnił do 31 sierpnia 2016 roku.

Dodatkowo Pan Lundeen zasiada w Radach Nadzorczych następujących przedsiębiorstw:

- Fiskeby Board AB: Producent odnawialnych opakowań kartonowych.
- Rottneros AB: Producent celulozy. 
- Strand Packaging AB: Producent kartonu i opakowań tekturowych. 

 

Roger Mattsson
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Roger Mattson pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 2014 roku.

Edukacja:
Pan Roger Mattsson ma wyższe wykształcenie, ukończył Wydział Biznesu, Ekonomii i Prawa na Uniwersytecie w Goteborgu.

Przebieg pracy zawodowej:
Pan Mattsson ma szerokie doświadczenie w pracy w działach finansowych i kontrolingu, pracował jako kontroler grupy (Toyota Material Handling i Rexam) oraz jako kierownik finansowy (Lantmännen Doggy). Sprawował także funkcję Dyrektora Finansowego w spółce Talent Plastics Group. 
Pan Mattsson był już związany z Grupą Arctic Paper – w latach 2007-2011, pracował jako Kontroler Finansowy Grupy w Arctic Paper S.A.
Obecnie Pan Mattsson piastuje stanowisko Dyrektora Finansowego w Nemus Holding AB.

 

Thomas Onstad
Członek Rady Nadzorczej

Pan Thomas Onstad pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. od 2008 roku.

Edukacja:
Pan Thomas Onstad jest absolwentem London School of Foreign Trade.

 

Mariusz Grendowicz
Członek Rady Nadzorczej

Pan Grendowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. od 2012 roku.

Edukacja:
Pan Mariusz Grendowicz studiował na Uniwersytecie Gdańskim i ukończył studia bankowe w Wielkiej Brytanii, uzyskując dyplom z Bankowości Międzynarodowej w The Chartered Institute of Bankers w Londynie.

Przebieg pracy zawodowej:
W swojej bogatej karierze bankowej Pan Mariusz Grendowicz był prezesem BRE Banku, wcześniej, jako wiceprezes Banku BPH, odpowiadał za bankowość korporacyjną. Był również prezesem i wiceprezesem ABN Amro, wiceprezesem ING Banku na Węgrzech oraz kierował pionem structured finance i rynków kapitałowych w ING Banku w Warszawie. Pan Mariusz Grendowicz pracował również w bankach w Londynie, m. in. w Australia and New Zealand Banking Group oraz w Citibanku. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych Money Makers TFI, Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA, Getin Noble Bank S.A., Private Equity Managers S.A., a także spółki Globe Trade Centre SA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Grendowicz spełnia kryteria niezależności, określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, będących załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

 

Dorota Raben
Członek Rady Nadzorczej

Edukacja:
Pani Dorota Raben studiowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1988 roku uzyskała tytuł magistra chemii. 1 lipca 2019 obroniła przewód doktorski w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, uzyskując tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości. Ponadto Pani Dorota Raben wcześniej uzyskała liczne certyfikaty potwierdzające jej kwalifikacje w zakresie finansów, zarządzania w biznesie, zarządzania zasobami ludzkimi m.in. Trenera Biznesu w Brian Tracy International, Traffic Manager I/II w International Business School w Venlo.

Przebieg pracy zawodowej:
Pani Dorota Raben posiada bogatą doświadczenie zawodowe. W pierwszym okresie swojej kariery rozpoczęła pracę na uczelni, a następnie po pobycie poza granicami kraju zajmowała stanowisko Dyrektora w firmie Dynamic Sp. z o.o. (przedstawicielstwo firmy Herlitz), przez kolejnych 8 lat pełniła funkcję Dyrektora Grupy Raben, gdzie odpowiadała za kompleksowe zarządzanie i rozwój firmy rodzinnej do 2001 roku.  
Od 2001 do 2004 roku Pani Raben zatrudniona była na stanowisku Traffic & Operations Manager w Royal Frans Maas Group (Promexim), gdzie była odpowiedzialna między innymi za rozbudowę i rozwój sieci logistycznej. Następnie od 2004 do 2006 roku pełniła funkcję Business Development Manager w Gefco Polska Sp. z o.o. W latach 2006 – 2010 pełniła funkcję Global Transport Expertise Director w FM Logistic odpowiadając za standaryzację procesów transportowych we wszystkich krajach , gdzie FM był obecny (12 krajów).
Od lipca 2013 roku do kwietnia 2016 roku Pani Raben piastowała stanowisko Prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., największego polskiego portu morskiego.
Pani Dorota Raben w okresie od 1 marca 2019 roku do 10 października 2019 była członkiem zarządu w spółkach  należących do Grupy Clip (Clip Intermodal, Clip Logistyka, Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II).

Dodatkowo Pani Dorota Raben jest doradcą Zarządu w firmach: Euro-net Sp. z o.o. ( RTV EURO AGD), Śnieżka S.A., Hyper Poland Sp. z o.o.
Piastuje funkcję członka Rady Nadzorczej w  firmie Trefl S.A.
Ponadto Pani Raben prowadzi firmę doradczą - Dorota Raben Consulting  i od 9 lat jest wykładowcą studiów magisterskich, podyplomowych, MBA i DBA z zakresu zarządzania logistyką i strategii budowania firmy na Akademii Leona Koźmińskiego, SGH, IPI PAN i Uczelni Łazarskiego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Dorota Raben spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem zapisów Zasady II.Z.5.  „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016“.