Arctic Paper S.A.

Zarząd

Per Skoglund

Per Skoglund


Prezes Zarządu

CEO, Dyrektor Generalny - kieruje i nadzoruje działalność obszaru zarządczego.

Pan Per Skoglund ma wykształcenie wyższe. W 1984 r. uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Inżynierii chemicznej w Chalmers University of Technology, gdzie do 1987 roku pracował jako asystent. Od 1994 roku związany z branżą papierniczą, zajmował stanowiska kierownicze w Stora Mölndal AB, Stora Enso Mölndal AB i Klippan AB. Od 2005 roku związany z Grupą Arctic Paper jako dyrektor zarządzający w papierni w Hafreström oraz w przejętej w 2010 roku papierni w Grycksbo. Od kwietnia 2011 br. zajmuje stanowisko Dyrektora Operacyjnego Grupy Arctic Paper.

Göran Eklund

Göran Eklund


Członek Zarządu
CFO, Dyrektor finansowy – kieruje i nadzoruje działalność obszaru finansowego.

Pan Göran Eklund ukończył Uniwersytet w Karlstad, wydział Business Administration and Economics. Ma 22-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, w tym w działach finansowych. W latach 2010-2016 był związany z firmą AB Geveko, gdzie pełnił funkcję CEO oraz CFO. Wcześniej pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego w europejskim oddziale GM Lear Corporation oraz jako Dyrektor Zarządzający i Dyrektor Finansowy w Lear Corporation Sweden AB, a także jako Dyrektor Finansowy, HR i IT dywizji tekstyliów firmy Autoliv.