Arctic Paper S.A.

Zarząd

Michał Jarczyński

Michał Jarczyński


Prezes Zarządu

CEO, Dyrektor Generalny - kieruje i nadzoruje działalność obszaru zarządczego.

Pan Michał Jarczyński uzyskał tytuł inżyniera mechanika na Politechnice Poznańskiej oraz ukończył studia podyplomowe z finansów i controllingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pan Michał Jarczyński piastował liczne kierownicze funkcje w polskim przemyśle, ostatnio jako prezes firmy Radpol S.A., polskiej spółki technologicznej notowanej na GPW. W latach 2008-2013 Pan Michał Jarczyński pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Arctic Paper S.A.. Pan Michał Jarczyński posiada 15-letnie doświadczenie w branży papierniczej. 

Göran Eklund

Göran Eklund


Członek Zarządu
CFO, Dyrektor finansowy – kieruje i nadzoruje działalność obszaru finansowego.

Pan Göran Eklund ukończył Uniwersytet w Karlstad, wydział Business Administration and Economics. Ma 22-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, w tym w działach finansowych. W latach 2010-2016 był związany z firmą AB Geveko, gdzie pełnił funkcję CEO oraz CFO. Wcześniej pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego w europejskim oddziale GM Lear Corporation oraz jako Dyrektor Zarządzający i Dyrektor Finansowy w Lear Corporation Sweden AB, a także jako Dyrektor Finansowy, HR i IT dywizji tekstyliów firmy Autoliv.