ARCTIC PAPER S.A.

DANE FINANSOWE

PLN’000

2017* 2016* Zmiana (%)

Przychody

2 952 806

2 966 972

(0,5)

Wynik operacyjny

109 555

144 942

(24,4)


EBIDTA


244 388


249 603


(2,1)

Wynik netto


64 991


76 550


(15,1)

 

* uwzględnione przesunięcie działalności AP Mochenwangen do działalności zaniechanej.