ARCTIC PAPER S.A.

DANE FINANSOWE

tys. PLN

2020 2019 Zmiana (%)

Przychody

2 847 450

3 117 118

(-8,7)

Wynik operacyjny

158 242

191 422

(-17,3)


EBIDTA


271 368


278 031


(-2,4)

Wynik netto


103 586


124 681


(-16,9)