ARCTIC PAPER S.A.

DANE FINANSOWE

tys. PLN

2018* 2017* Zmiana (%)

Przychody

3 158 210

2 952 806

(7,0)

Wynik operacyjny

103 698

109 705

(19,1)


EBIDTA


223 486


244 388


(-8,6)

Wynik netto


55 889


65 113


(-14,2)

 

* uwzględnione przesunięcie działalności AP Mochenwangen do działalności zaniechanej.