Arctic Paper S.A.

Raporty EBI

Nr 2/2021 – Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Pobierz plik

 

Nr 1/2021 – Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Pobierz plik

 

Nr 1/2019 – Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Pobierz plik

 

Nr 1/2018 – Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Pobierz plik

 

Nr 1/2016 – Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Pobierz plik

 

Nr 1/2014 - Informacja o niestosowaniu niektórych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pobierz plik