Arctic Paper S.A.

Podstawowe informacje

Arctic Paper S.A. zapewnia przyjemność czytania i wyjątkowe wrażenia dotykowe,  oferując papiery najwyższej klasy.

Jesteśmy wiodącym europejskim producentem wysokogatunkowego papieru graficznego, osiągającym roczne przychody rzędu 3 mld PLN i notowanym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz sztokholmskim parkiecie NASDAQ.

Czytaj dalej...

Informacje prasowe

Raporty

  • wtorek, 3 wrz, 2019, 08:00

    Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku
    PDF

  • wtorek, 3 wrz, 2019, 07:59

    Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku
    PDF

Aktualne notowanie