Arctic Paper S.A.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 2019

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ARCTIC PAPER S.A.  odbędzie się dnia 18 WRZEŚNIA 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki: ul. Dąbrowskiego 334a, 60-406 Poznań.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ 

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu.

2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE ARCTIC PAPER S.A. I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

Na dzień 21 sierpnia 2019 r., tj. na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna, ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna wynosi 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy).

3. Projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A.

4. Justification for the draft resolution no. 9/2019 of the Ordinary Shareholders' Meeting of Arctic Paper S.A.

5. Hitherto wording of joint stock company ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA Articles of Association together with proposed amendments

6. Report on the Activities of the Supervisory Board of Arctic Paper S.A. in 2018

7. Curriculum vitae of Ms. Dorota Raben a candidate for Member of the Supervisory Board of Arctic Paper S.A.

4. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

5. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

6. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.

7. Kontakt: wza@arcticpaper.com

8. Godziny pracy Biura Zarządu: dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni Biuro nie pracuje.