Arctic Paper S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2013

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ARCTIC PAPER S.A.  odbędzie się dnia 24 października 2013 r. o godz. 11.00 w budynku Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, II piętro, sala: Congresia 3.

Treść uchwał podjętych na NWZA.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu

2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE ARCTIC PAPER S.A. I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. .

Na dzień 26 września 2013 r., tj. na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna, ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna wynosi 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy).

3. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A

4. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną

5. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną

6. Kontakt: wza@arcticpaper.com

7. Godziny pracy Biura Zarządu: dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni Biuro nie pracuje.

8. Profil kandydata na Członka Rady Nadzorczej – Pan Kjell Olsson

9. Profil kandydata na Członka Rady Nadzorczej – Pan Dariusz Witkowski