Arctic Paper S.A.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 2019

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ARCTIC PAPER S.A. odbędzie się dnia 28 MAJA 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, II piętro, sala: C2.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu.

2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE ARCTIC PAPER S.A. I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

Na dzień 21 sierpnia 2019 r., tj. na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna, ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna wynosi 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy).

3. Projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A.

4. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

5. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

6. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.

7. Kontakt: wza@arcticpaper.com

8. Godziny pracy Biura Zarządu: dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni Biuro nie pracuje.