Arctic Paper S.A.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 2020

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ARCTIC PAPER S.A.  odbędzie się dnia 31 sierpnia 2020 r. W Kostrzynie nad Odrą o godz. 12.00 w siedzibie Arctic Paper S.A., ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu.

2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE ARCTIC PAPER S.A. I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

Na dzień 3 sierpnia 2020 r., tj. na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna, ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna wynosi 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy).

3. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A.

8. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.

9. Reżim sanitarny obowiązujący podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arctic Paper S.A.

4. Projekt „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.” wraz z uzasadnieniem.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w roku 2019.

6. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

11. Godziny pracy Biura Zarządu: dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni Biuro nie pracuje.

7. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

10. Kontakt: wza@arcticpaper.com