Arctic Paper S.A.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy