Arctic Paper

Historia

Våra tre pappersbruk i Arctic Paper koncernen har mångårig erfarenhet och expertkunskap i finpapperstillverkning. Arctic Paper Grycksbo startade redan 1740,  Arctic Paper Munkedals AB grundades 1871 och vårt pappersbruk i Kostrzyn har funnits sedan 1958.

Dagens Arctic Paper S.A. har sitt ursprung i Trebruk AB-koncernen som grundades 1983 med Munkedal AB som ett av sina pappersbruk. Trebruk öppnade försäljningskontor över hela Europa och 1993 köpte Trebruk pappersbruket Kostrzyn från den polska staten. Innan köpet producerade det polska bruket både massa och pappersprodukter.

Efter Trebruk AB:s övertagande producerar företaget endast grafiskt papper. Efter köpet av Arctic Paper Kostrzyn S.A. vidtog en omfattande integrationsprocess, en process som blev ännu viktigare med köpet av Arctic Paper Mochenwangen GmbH och sedan med Arctic Paper Grycksbo, i Falun.

Målet är att alla enheter inom Arctic Paper S.A.-koncernen ska fungera som ett gemensamt företag. Från och med den 1 januari 2003 ändrade koncernen namn till Arctic Paper.

 2015 togs beslutet att stänga ned Arctic Paper Mochenwangen.