ARCTIC PAPER GROUP 2012: ÖKADE INTÄKTER OCH ÖKAD ANDEL AV DEN MOGNA EUROPEISKA MARKNADEN; ARCTIC PAPER GROUP EXPANDERAR

Styrelsen för Arctic Paper S.A. publicerar härmed kommentarer till den finansiella
kvartalsrapporten, 4Q 2012.


Arctic Paper S.A.

För mer information, vänligen kontakta:
Michał Jarczyński, Arctic Paper CEO, tel. +48 61 62 62 007

Klicka här för att ladda ner press meddelande

fredag, 1 mar, 2013