ARCTIC PAPER KONCERNEN 2016: MYCKET BRA RESULTAT INOM PAPPERSSEGMENTET OCH EN STARKT FÖRBÄTTRAD EKONOMISK SITUATION

Under 2016 omsatte Arctic Paper Koncernen totalt PLN 2,97 miljarder vilket är 2,3 % högre än föregående år. EBITDA var över PLN 249,6 miljoner innebärande en tillväxt på 17,4 % från 2015, och rörelseresultatet på kvarvarande verksamheter* översteg PLN 125 miljoner (ökning med 24,7 %).

Det utmärkta resultatet för koncernen baseras på en stabil försäljningsvolym innebärande ökade marknadsandelar. Trots ett fortsatt svårt marknadsläge genererade gruppen en ökning av intäkterna. Detta i kombination med resultaten av resultatförbättrings-programmet 2015/2016 och fördelaktiga priser för kortfibrig massa, ledde till det mycket goda verksamhetsresultatet inom pappers-segmentet.

Läs mer

måndag, 20 mar, 2017