ARCTIC PAPER KONCERNEN EFTER TREDJE KVARTALET 2017: Resultatet påverkas av ett fortsatt ökat massapris

Under det tredje kvartalet 2017 genererade Arctic Paper koncernen försäljningsintäkter om nästan 735,9 miljoner PLN. EBITDA uppgick till 70,8 miljoner PLN och rörelseresultatet till 38,5 miljoner PLN. Koncernens nettoresultat för kvarvarande verksamheter* under tredje kvartalet 2017 uppgick till 25,6 miljoner PLN.

Det svagare resultatet under tredje kvartalet berodde främst på effekten av en fortsatt ökning av massapriset, vilket ännu inte fullt ut har kompenserats med en motsvarande höjning av papperspriser. Resultatet påverkades också av det planerade produktionsstoppet, under 12 dagar i juli, i Arctic Paper Kostrzyn. Produktionsstoppet genomfördes med anledning av en investering för att öka produktionseffektiviteten.

Ladda ner pressrelease

måndag, 13 nov, 2017