ARCTIC PAPER KONCERNEN FÖRSTA HALVÅRET 2015 - VIDTAR KONKRETA ÅTGÄRDER PÅ EN ANSTRÄNGD MARKNAD

Arctic Paper-koncernens finansiella resultat för första halvåret 2015, exkluderat verksamhet under aviserad avveckling, var bättre än motsvarande period 2014. Enligt Wolfgang Lübbert, VD för Arctic Paper, är "bidraget från vår verksamhet i papperssegmentet långt ifrån tillfredsställande". EBITDA resultatet uppgick till PLN 116,9 miljoner (ökning med 14 % jämfört med första halvåret 2014), rörelseresultatet uppgick till PLN 62,8 miljoner (upp med 35,8 % jämfört med första halvåret 2014), och nettoresultatet till PLN 51,9 miljoner (en ökning med 114,6 %). Försäljningsintäkterna uppgick till drygt PLN 1,459 miljoner, en ökning med 1,6 % jämfört med föregående år. Siffrorna inkluderar Rottneros (aktiemajoriteten i Rottneros förvärvades av Arctic Paper-koncernen 2013) som redovisar ett mycket gott ekonomiskt resultat för perioden.

Ladda ner pressmeddelande

fredag, 28 aug, 2015