ARCTIC PAPER KONCERNEN FÖRSTA KVARTALET 2017: SOLITT RESULTAT FÖR PAPPERSSEGMENTET

Arctic Paper Koncernens omsättning uppgick, under första kvartalet 2017, till PLN 773,9 miljoner. EBITDA blev PLN 75,5 miljoner (en ökning med 6,8 % jämfört med första kvartalet 2016) och rörelseresultatet översteg PLN 44,1 miljoner (en ökning med 6,6 %). Koncernens resultat för kvarvarande verksamheter* ökade med 42 % under kvartalet, till PLN 35,1 miljoner.

De goda resultaten i papperssegmentet bör betonas. Koncernen genererade goda försäljningsvolymer, vilket resulterade i ökade marknadsandelar. I kombination med de goda effekterna av resultat-förbättringsprogrammet 2015/2016 ledde detta till ett robust rörelseresultat. I slutet av första kvartalet noterades betydande massprisökningar, vilket påverkade resultatet under kvartalets sista månad.

Läs mer

tisdag, 16 maj, 2017