ARCTIC PAPER KONCERNEN REDOVISAR GODA FINANSIELLA RESULTAT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2017

Under första halvåret 2017 genererade Arctic Paperkoncernen försäljningsintäkter om PLN 1,48 miljarder. EBITDA uppgick till PLN 140 miljoner (en ökning med 4,2 % jämfört med H1 2016) och rörelseresultatet uppgick till PLN 77,1 miljoner (en ökning med 2,8 %). Koncernens nettoresultat för första halvåret 2017 ökade med 36,1% till PLN 49,9 miljoner (jämfört motsvarande period föregående år och för kvarvarande verksamheter*).

Inom papperssegmentet visade Arctic Paper goda resultat trots ett fortsatt ökat massapris. Resultatet är bland annat en följd av effekterna av en förbättrad kostnads- och finansieringsstruktur, vilket ökat koncernens flexibilitet och konkurrenskraft. Ytterligare en bidragande faktor till resultatet i papperssegmentet är utveckling av produktlinjen och fördelaktig produktmix.

Läs mer

måndag, 28 aug, 2017