ARCTIC PAPER KONCERNEN REDOVISAR GYNNSAMMA RESULTAT FÖR TREDJE KVARTALET OCH SAMMANTAGET FÖR DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2014.

Arctic Paper koncernens finansiella resultat för det tredje kvartalet 2014 behöll årets etablerade nivå, med ett resultat om PLN 34,4 m, EBITDA om PLN 82,6 m och intäkter om PLN 785,2 m.
Under de tre första kvartalen har Arctic Paper koncernen genererat ett nettoresultat om PLN 56,8 m vilket skall jämföras med en förlust om PLN -113,2 m motsvarande period 2013*. Koncernens YTD EBITDA om PLN 183,8 m var en ökning med PLN 124,5 m (+ 210 %) jämfört med 2013. Totala försäljningsintäkterna för de första tre kvartalen uppgick PLN 2 343,6, vilket skall jämföras med 2013 års intäkt om PLN 2 370,0 m.
Koncernens stadiga, konstruktiva och dagliga förbättringsarbete fortsätter ge positiva effekter. Vid sidan av detta arbete påverkar externa faktorer, som massapris och valutakurser, resultatet under tredje kvartalet positivt.

Download

fredag, 14 nov, 2014