ARCTIC PAPER KONCERNEN TREDJE KVARTALET 2016: MYCKET GOTT RESULTAT INOM PAPPERSSEGMENTET OCH STABIL FINANSIELL SITUATION

Resultatet för Arctic Paper koncernen i Q3 2016 var signifikant bättre jämfört samma period föregående år. Intäkterna ökade med 4,0 % (till nästan PLN 760m), EBITDA med 9,1 % (till PLN 76,9m), och nettoresultatet på kvarvarande verksamhet* med 43,1% (till PLN 32,5m).

Det utmärkta resultat som Arctic Paper redovisar i papperssegmentet, med en ökning av försäljningsvolymerna, bör understrykas. Ökningen skedde trots de fortsatt svåra marknadsförhållandena. Detta tillsammans med effekten av resultatförbättringsprogrammet 2015/2016 och fördelaktiga priser för kortfibrig massa ledde till de mycket goda resultaten inom segmentet.

 

Ladda ner Pressmeddelandet

torsdag, 10 nov, 2016