ARCTIC PAPER KONCERNEN VISAR FORTSATT ÖKANDE FÖRSÄLJNING SAMT GÖR RESERVATION FÖR UTESTÅENDE FORDRINGAR PÅ PAPERLINX

Första kvartalet 2015 redovisar Arctic Paper koncernen ett bra finansiellt resultat jämfört året innan. EBITDA uppgick till PLN 68,8 miljoner (ökade med 42,2 % jämfört Q1 2014), ett operativt resultat om PLN 37,6 miljoner
(+ 94,6 %), och nettoresultat om PLN 12,8 miljoner (ökade med 44,2 %, jämfört samma period 2014). Försäljningsintäkterna för perioden nådde PLN 836,2 miljoner, jämfört med PLN 804,5 miljoner i Q1 2014
(+ 3,9 %).

Ladda ner pressmeddelande

onsdag, 13 maj, 2015