ARCTIC PAPER S.A. - NYA STYRELSEMEDLEMMAR

Per Lundeen och Maciej Georg har valts in i styrelsen för Arctic Paper S.A. De ersätter Olle Grundberg och Rune Ingvarsson som, i augusti 2016, begärde om utträde ur styrelsen på grund av personliga skäl. Båda har varit medlemmar i styrelsen sedan 2008, där Olle Grundberg suttit som ordförande under åren 2008 - 2016.

Per Lundeen och Maciej Georg valdes in i styrelsen för Arctic Paper S.A. vid en extra bolagsstämma den 14 september. Den nya styrelsen kommer att, inom sig, utse ordförande.

Per Lundeen har en Master of Science i kemi och pappersteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Han har nästan 40 års erfarenhet av pappers- och förpackningsindustrin, varav 12 år som VD för A & R Packaging Group. Per Lundeen har varit aktiv i Arctic Paper-koncernen sedan 2013, som medlem av styrelsen för Rottneros AB. Sedan 2014 fram till slutet av augusti i år har Per Lundeen haft befattningen som koncernchef för Rottneros AB.

Maciej Georg har en examen från juridiska fakulteten vid universitetet i Warszawa, och är specialiserad på bank, civil- och handelsjuridik. Hans nuvarande befattning är som chef för finansieringstransaktioner i den internationella advokatbyrån Bird & Bird i Warszawa. Innan dess har Maciej Georg arbetat på Soltysinski, Kawecki & Szlezak, Linklaters och Hogan & Hartson i KL Gates.

För ytterligare information:
Per Skoglund 
Tillförordnad VD, Arctic Paper S.A.
tel. (+46) 31 63 1703
e-mail: Per.Skoglund@arcticpaper.com 

onsdag, 14 sep, 2016