ARCTIC PAPER S.A. LANSERAR RESULTATFÖRBÄTTRINGS PROGRAM

Arctic Paper startar ”Resultatförbättringsprogram 2015/2016”, innehållande åtgärder för att eliminera ytterligare förluster i det tyska pappersbruket i Mochenwangen.

Arctic Paper har beslutat att öka tempot avseende strukturella förbättringar. Detta utifrån en fortsatt komplicerad pappersmarknad i kombination med de senaste månadernas valutaeffekter till följd av Europeiska Centralbankens (ECB) valutapolicy, vilket lett till en kraftigt stärkt dollarkurs.

Programmet berör samtliga enheter och har målet att förbättra resultatet med ca 12 MEURO årligen. Åtgärder som ingår är utökade Shared Service Centers för de olika enheterna, separata resultatförbättringsprogram per bruk och revision av samtliga kostnader för externt inköpta tjänster.

Som en följd av programmet beräknar Arctic Paper en ökad lönsamhet inom koncernen, såväl för bruk som för stödenheter.

Med målet att eliminera förluster vid bruket i Mochenwangen initieras samtidigt ytterligare kostnadsreduceringar, inklusive en potentiell avveckling av verksamheten. Parallellt med detta drivs en process för en potentiell försäljning av bruket. Informations- och förhandlingsskyldighet upptas här i enlighet med lokala regler.

Effekterna av de härigenom exkluderade förlusterna i Mochenwangen beräknas i det konsoliderade resultatet, uppgå till cirka 4,3 MEURO under 2015.

Arctic Paper påbörjade 2013 en omställning av bruket i Mochenwangen för produktion av special papper, samtidigt som PM 1 stängdes ned. Sedan dess har ledningen och de anställda gjort enorma ansträngningar för att förädla produktportföljen.

Bara under 2015 har ett flertal fettavvisande produkter lanserats, samt två nya produkter för golv- och väggpapper. Samtliga med klara kostnadsfördelar för kunderna. Trots detta arbete och dessa ansträngningar är kassaflödet i bruket, inte minst som en följd av dollarutvecklingen, fortsatt negativt.

För ytterligare information:

Per Skoglund
COO, Arctic Paper S.A.
tel. +46 (0) 31 63 1703
e-mail: Per.Skoglund@arcticpaper.com

Kaj Hansson
HR-manager, Arctic Paper S.A.
tel. +46 (0) 70-356 80 50
e-mail: kaj.hansson@arcticpaper.com

tisdag, 28 jul, 2015