ARCTIC PAPER S.A. OPTIMERAR LEDNINGSORGANISATIONEN OCH STÄRKER DÄRIGENOM SIN OPERATIVA FÖRMÅGA

Styrelsen för Arctic Paper S.A. har utsett Per Skoglund till CEO, samt till ordförande av Management Board. Samtidigt utsågs CFO, Małgorzata Majewska-Śliwa till medlem av Management Board.
Styrelsen beslutade även att inrätta en exekutiv ledningsgrupp bestående av - förutom CEO och CFO – nuvarande medlemmar av Management Board: Wolfgang Lübbert (marknads- och strategidirektör), Michał Sawka (försäljningsdirektör) samt Jacek Łoś (inköpsdirektör), samt av de verkställande direktörerna för pappersbruken: Michael Fejér (Arctic Paper Grycksbo), Göran Lindqvist (Arctic Paper Munkedal) och Henryk Derejczyk (Arctic Paper Kostrzyn). Samtliga kommer att ha titeln executive vice president, Arctic Paper Group.

Båda dessa förändringar träder i kraft den 30 maj 2017.

Läs mer här

torsdag, 20 apr, 2017